Pozyskiwanie funduszy unijnych

Świadczymy usługi pomocy w opracowywaniu biznes planów i wniosków o dofinansowanie z PUP.

Fundusze Unijne

Głównym założeniem firmy jest realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których obejmujemy wsparciem osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, oferując im specjalistyczne szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Posiadamy również doświadczenie w obszarze wsparcia, prowadzenia i realizacji projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej.
Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.
Posiadamy zespół gotowy do pracy na terenie całego kraju.

Wieloletnie doświadczenie

Posiadamy wieloletnie przygotowanie praktyczne w sporządzaniu profesjonalnych biznes planów i wniosków.  Pomagaliśmy w opracowywaniu kilkuset biznes planów!
Specjalizujemy się w opracowywaniu biznes planów wymaganych w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wniosków w sprawie przyznania berobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Nie korzystamy z szablonów i nie wykorzystujemy biznes planów skopiowanych z Internetu. Biznes plan zawsze jest sporządzany w oparciu o uwagi i pomysły Klienta. Doradzamy konkretne rozwiązania na poszczególnych etapach sporządzania dokumentu. Dbamy o spójność i przejrzystość opracowanych danych. Uzasadnienia kosztów i prognoz finansowych są wiarygodne i przekonujące.
Doradzamy zakres i formę załączników do biznes planów: analizy ekonomiczne, oświadczenia, listy intencyjne, deklaracje współpracy itp.
Projekty unijne, są często skomplikowane a ich przygotowanie wymaga rozważenia wielu problemów.
Dlatego warto postawić na współpracę z nami.